Page 14 - AGF Detailhandel
P. 14

 ARBORISICO NR. 1:
FYSIEKE BELASTING
Lekker fysiek bezig zijn is gezond. Maar te veel of te zwaar lichamelijk werk leidt tot gezondheidsklachten. Terwijl in elk bedrijf lichamelijke belasting voor komt: tillen, dragen, duwen, trekken, repeterende bewegingen, lang staan, diep buk- ken, ver reiken, kou en tocht.
 Dingen ‘handig’ aanpakken is dé oplos- sing voor het voorkomen van overmati- ge fysieke belasting. De Arbocatalogus draagt vijf tips aan: je werk handig or- ganiseren, je werkplek handig inrichten, handig werken, handige hulpmiddelen en bij de hand werken.
A-B-C
Organiseer je werk handig
Je kunt de belasting van je lichaam ver- minderen door activiteiten zoals tillen, duwen en trekken af te wisselen met minder belastende werkzaamheden zo- als verkoop of administratie. Dit werkt vooral goed wanneer je met meerdere mensen samenwerkt. Ook regelmatig pauzeren en je lichaam rust gunnen is een goede oplossing. Lukt dit alles niet, maak dan het gevaar van overbelasting van je lichaam bewegingen bespreek- baar. Misschien weet jouw werkgever andere oplossingen waarmee je eventu- ele problemen kunt voorkomen.
Richt je werkplek handig in
Zorg dat alles wat je voor je werk nodig hebt binnen handbereik is. Regelmatig diep bukken en ver reiken kun je voorkomen door artikelen die je nodig hebt op dezelfde hoogte te plaatsen als je werkblad. Zie voor meer informatie Arborisico nr. 2 hierna.
Handig werken
Maak gebruik van een combisteamer en een goed uitgeruste vrachtwagen, als dat mogelijk is. De eerste voorkomt dat je nog zware pannen hoeft te tillen, en de tweede maakt het laden en lossen een stuk gemakkelijker.
       12   13   14   15   16