Page 16 - AGF Detailhandel
P. 16

 ARBORISICO NR. 2:
EEN VERKEERDE WERKHOUDING
Net als fysieke belasting kan ook een verkeerde houding op je werkplek voor lichamelijke problemen zorgen. Met een goede inrichting van de werkplek kan je veel problemen voorkomen.
Dit is wat je kunt doen om eventuele klachten te voorkomen:
Ingangen, doorgangen en paden goed inrichten
Zorg dat ze voldoende breed en vrij van obstakels zijn, zodat het gebruik van hulpmiddelen voor het tillen, duwen, trekken en anderszins verplaatsen van goederen mogelijk is én gemakkelijk kan.
Het magazijn goed inrichten
Magazijnstellingen die niet hoger zijn dan 175 centimeter voorkomen dat pro- ducten boven schouderhoogte worden gezet. Producten van meer dan 4 kilo mogen nooit boven 175 centimeter wor- den gezet. Een 90 centimeter breed magazijnpad biedt voldoende ruimte
voor een goede rughouding wanneer kratten en dozen in de lengte in de stellingen worden geplaatst; een 70 centimeter breed magazijnpad is voldoende als de dozen in de breedte worden geplaatst.
Zittend werken
Zorg er voor dat daar waar mogelijk het werk zo veel mogelijk zittend uitgevoerd kan worden. Maar ook hier geldt: wissel je werkhouding zoveel mogelijk af.
Je werkplek goed inrichten
Afhankelijk van de lengte van degene die aan een werktafel werkt, moet de hoogte instelbaar zijn (instelbare tafel) óf moet de tafel beschikken over een
             

   14   15   16   17   18