Page 19 - AGF Detailhandel
P. 19

     Houd werkbesprekingen
In werkbesprekingen waarbij het com- plete team aanschuift kunnen zaken besproken worden die goed gaan, die beter kunnen en die absoluut anders moeten. Dat geeft lucht en verbetert de werksfeer. In individuele werkbespre- kingen kan een medewerker aangeven hoe de werkstress wordt ervaren en wat de werkgever hier eventueel aan kan doen.
Beperk overwerk zo veel mogelijk
DenormalewerktijdindeAGFDetail- handel bedraagt ten hoogste gemiddeld 36 uur, verdeeld over 5 dagen per week, berekendover3kalendermaanden. Werk je in zo’n periode meer dan 40
uur per week, dan spreken we over overwerk en krijg je een toeslag. Pro- beer dit niettemin zo veel mogelijk te voorkomen. Ook de cao schrijft dit voor, tenzij de werkgever dringende redenen heeft om overwerk van zijn werknemers te vragen.
Benut je pauzes
In de cao staan ook afspraken over
de pauzes waar je recht op hebt: ten minste 30 minuten na 5,5 uur werken en wanneer je meer dan 8 uur werkt ten minste 45 minuten (eventueel op te splitsen in een half uur en een kwar- tier). Benut deze pauzes, zeker wanneer je lange dagen maakt.
En verder
• Zorg er voor dat langdurig zieke me- dewerkers tijdig vervangen worden;
• Zorgvooreenopgeruimdewerkplek zodat je sneller en netter kunt werken;
• Brengdewerkdrukmetenigeregel- maat in kaart, zodat je weet waar je aan toe bent en wat je er eventueel aan kunt doen.
           


   17   18   19   20   21