Page 21 - AGF Detailhandel
P. 21

 Bij kleine of ondiepe snijwonden geldt:
• Was vóór het verzorgen van de snij- wond je handen en droog ze aan een schone doek of tissue.
• Laat de wond eerst even bloeden en reinig daarna de wond met water en een schoon doekje.
• Desinfecteer - om infectie te voor- komen - de omgeving rond de wond met een ontsmettingsmiddel zoals jodium.
• Dek de wond af met een pleister die de wond volledig bedekt. Bij kleine wondjes kunnen de wondranden ook bij elkaar gebracht worden, door een aantal smalle strakke pleisters dwars over de wondranden te plakken. Deze pleisters worden zwaluwstaartjes genoemd.
• Controleerdewondregelmatig. Ververs de pleister dagelijks.
• Wanneerjeweeraanhetwerkgaat met een snijwond aan de hand, ge- bruik dan een latex handschoen als je dat prettig vindt.
• Mochtdewondtochgaanontsteken, raadpleeg dan altijd de huisarts.
Bij grotere of diepere snijwonden geldt:
• Was vóór het verzorgen van de snij- wond je handen en droog ze aan een schone doek of tissue.
• Druk de wondspleet zonder veel kracht dicht tot de bloeding stopt. • Blijft de wond bloeden, breng dan
drukverband aan: leg een steriel gaasje op de wond, leg hier watten op voor een goede drukverdeling en breng een zwachtel aan om te fixeren.
• Ga zo snel mogelijk naar de huisarts. Houd het getroffen lichaamsdeel zo veel mogelijk omhoog en blijf met één hand de wond dichtdrukken.
• Volg altijd de adviezen op die de huis- arts of eerstehulppost meegeeft.
 
   19   20   21   22   23