Page 22 - AGF Detailhandel
P. 22

 ARBORISICO NR. 5:
WAT ALS HET WERK ZWAAR IS – EN BLIJFT?
Stel je werkt met veel plezier in een groentewinkel, je gaat elke dag fluitend naar het werk. Maar als je heel eerlijk bent vind je de werkzaamheden toch wel een beetje zwaar. Dat kan, want niemand zal beweren dat het werk niét pittig is.
Veel en vaak achter elkaar dezelfde bewegingen maken, lang moeten staan... op de pagina’s hiervoor hebben we de meest voorkomende arborisico’s al uitgebreid bij de kop gehad. Bij de besprekingen van de gezondheidsge- varen die loeren, hebben we ook de mogelijkheden opgesomd die je kunt inzetten om de risico’s zo veel mogelijk binnen de perken te houden. Taakrou- latie bijvoorbeeld, om zwaar werk met minder belastende werkzaamheden af te wisselen. Of werken met goed ma- terieel, zoals scherpe of een in hoogte instelbare werktafel. Goede hulpmid- delen zijn sowieso een uitkomst.
NIET IEDEREEN IS GEHOLPEN
Onderzoek wijst uit dat niet iedereen die het werk zwaar vindt óók aange- paste werkzaamheden kan verrichten of hulpmiddelen kan gebruiken. Bij- voorbeeld omdat er geen of te weinig collega’s zijn met wie de taken kun- nen worden afgewisseld. Of omdat die collega’s dat niet willen. Maar ook omdat er om welke reden dan ook geen middelen zijn om hulpmiddelen aan te schaffen. Wat kan je in zo’n situatie dan nog wel doen?
GA HET GESPREK AAN
Het is lastig om bij je werkgever of collega’s aan te geven dat het werk
je te zwaar wordt. Mogelijk ben je bang dat je om deze reden wordt ontslagen. Of je vreest dat je hierdoor gedoe krijgt met je collega’s. Toch
is het verstandig om je wensen be- spreekbaar te maken. Maar hoe pak je dat aan?
Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je geeft aan dat je merkt dat een spe- cifieke taak je te zwaar wordt, dat je dat heel vervelend vindt, maar dat je er toch iets mee wil doen om je werk goed en met plezier te kunnen blijven uitoefenen.
Zeker wanneer je de feedback rich- ting je werkgever of collega’s dicht
bij jezelf houdt – dus vooral over jezelf laat gaan – dan kan het haast niet fout gaan. Want wie wil er nou niet dat zijn of haar medewerker of collega met plezier en gezond aan het werk kan blijven? En mocht je er ondanks alles toch niet uitkomen met je werkgever, dan kun je altijd nog advies inwinnen bij de vakbond.


   20   21   22   23   24