Page 23 - AGF Detailhandel
P. 23

 INTERVIEW
 ‘HEEL EENVOUDIG: ZET HET OP EEN KARRETJE’
Marco Dijkema en zijn vrouw zijn niet alleen de eigenaren van AGF-speciaalzaak Elkedagversss in Julianadorp, maar ze voelen zich ook medewerkers. ‘We staan elke dag naast onze mensen op de werkvloer. Dat heeft voordelen. Je wordt bijvoor- beeld direct geconfronteerd met de arbeidsomstandigheden. Als je zorgt dat die goed zijn, is dat niet alleen in het belang van de medewerkers, maar ook van jezelf.’
Arbo-oplossingen moeten praktisch
en zo eenvoudig mogelijk zijn, vindt Marco Dijkema. ‘Want dan is de kans het grootst dat ze ook daadwerkelijk worden overgenomen. Een voorbeeld uit onze eigen dagelijkse praktijk: zet het op een karretje. Van de zwaarste machines in de werkruimte – hierdoor makkelijker te verplaatsen als er schoongemaakt moet worden – tot de uitstalling buiten. We hebben zelfs een karretje voor wanneer er moet worden bijgevuld. Dit alles voorkomt veel zwaar sjouwwerk.’
Dijkema houdt zich al langer bezig met arbeidsomstandigheden.
Marco Dijkema: ‘Als je toch gaat verbouwen, neem dan ook arbo mee in je plannen’
‘Dat komt mede voort uit het feit dat we zelf meewerken. Zo ervaar je zelf hoe het is op de werkvloer. En je signaleert wat eventueel beter of veiliger kan.
Het is dus niet omdat het moet van de wetgever, maar omdat we een goede werkgever willen zijn voor onze zes medewerkers. Maar ook uit welbegre- pen eigenbelang. Als je maatregelen kan nemen waarmee je voorkomt dat iemand zich snijdt, dan is dat in het voordeel van de medewerker én van
de werkgever. Dus als je goed voor je medewerkers zorgt, zorg je in meerdere opzichten automatisch ook goed voor jezelf.’
 
   21   22   23   24   25