Page 25 - AGF Detailhandel
P. 25

 ARBOCATALOGUS
Hij was in 2007 betrokken bij de opzet van de allereerste Arbocatalogus voor de AGF-branche. Die werd samen- gesteld in samenwerking met de bloe- menbranche, de ambulante handel en de vishandel. De betrokken branche- organisaties zochten aansprekende voorbeelden van arbo-oplossingen. Dat spoor leidde vrijwel automatisch naar Dijkema, die zich in meerdere opzichten onderscheidde met eenvoudige maar effectieve ingrepen. Zoals zijn hier al genoemde ‘alles op wieltjes-verhaal’, maar ook zijn eigen arbochecklist die bij invulling bijna als vanzelf verbeterpun- ten genereerde. Hij won er overigens een Arboster mee.
‘In die tijd zijn onze aanbevelingen verwerkt in een ludieke theatervoor- stelling over arbo’, vertelt hij. ‘Daarin werd verteld voorlichting gegeven over praktische arbozaken zoals tillen en meer. En natuurlijk de persoonlijke aan- pak van bepaalde arbovraagstukken. Doel van deze tournee was arbo meer tussen de oren van de ondernemers te krijgen. Daarin zijn we volgens mij goed geslaagd.’
OP HET JUISTE MOMENT
Arbo blijft hem bezighouden. En hij adviseert anderen er graag over. ‘Toen we laatst de keuken hebben verbouwd, hebben we gelijk een stroeve gietvloer laten storten om de kans op uitglijden te verminderen. Wat ik maar wil zeggen is dat we arbo altijd meenemen in wat we ook doen. Dit is dan ook mijn advies aan collega’s: als je toch gaat verbouwen, neem dan ook arbo mee in je plannen. En milieu en energie. Je bent dan toch bezig, en als je deze zaken er in mee- neemt kosten ze nauwelijks meer.’
Nog zoiets: Dijkema vult elk jaar de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RIE) in. ‘Daarmee voldoe ik aan de wettelijke eisen, maar doe ik min of meer auto- matisch ook aan leeftijdsbewust perso- neelsbeleid, aan voldoende preventie en wat al niet meer. Dat is belangrijk voor iedereen die hier werkt. En voor wie nog vragen heeft hebben we de perso- neelsmap waarin bijvoorbeeld ook de vluchtroute bij brand staat beschreven.’

   23   24   25   26   27