Page 30 - AGF Detailhandel
P. 30

  Wil je meer weten? Bezoek dan één van de websites hieronder. Daar vind je meer mogelijkheden en informatie:
www.agfdetailhandel.nl
(de website van de brancheorga- nisatie ADN, die de activiteiten gericht op scholing en opleiding van AGF-ondernemers en hun medewerkers coördineert en deels subsidieert)
www.cvah.nl
(de website voor marktkooplieden en hun personeel)
www.fhknacademy.nl
(e-learningplatform van FHKN, onder andere voor trainingen rond winkelveiligheid, pensioen, ener- giebeheer en het versterken van je positie op de arbeidsmarkt.)
www.opleidingenberoep.nl
(zoek hier onder ‘agf’)


   28   29   30   31   32