Page 31 - AGF Detailhandel
P. 31

 VAKSPECIALIST WORD JE NIET ZOMAAR
DYNAMISCHE SCHOLINGSMOGELIJKHEDEN
Wat houden al die opleidings- en cursusmogelijkheden nu zoal in? Het voert te ver om ze hier allemaal te bespreken. Maar we willen wel enkele voorbeelden geven die goed illustreren hoe dynamisch (óók) de scholingsmogelijkheden in de AGF Detailhandel zijn. Doe er je voordeel mee!
CURSUSSEN
Heb je geen behoefte aan uitgebreide scholing en volg je liever een kortere opleiding of cursus? Dan zijn er uit- gebreide mogelijkheden. Kijk bijvoor- beeld eens op de website van de bran- chevereniging voor groentewinkeliers (ADN, www.agfdetailhandel.nl). Hier vind je een breed scala aan opleidingen en cursussen.
ADN biedt scholing aan én verleent subsidie voor cursussen die gericht zijn op vergroting van het vakmanschap en ondernemerschap van medewerkers in de AGF-detailhandel. Het aanbod is breed en divers. Denk bijvoorbeeld aan managementcursussen en trainingen gericht op productkennis, inclusief voedselveiligheid. Er is keuze genoeg. Hiernaast zijn er veel particuliere insti- tuten waar je opleidingen, trainingen en cursussen kunt volgen.
STUDIECLUBS
Recent is ADN op zeven plaatsen
in het land gestart met studieclubs voor AGF-ondernemers of een – ver- vangend – personeelslid. Deelname hieraan kan goed worden gecombi- neerd met een ander ADN-speer- punt; Groenteman met Ster (hierover verderop meer). In de bijeenkomsten staat het product centraal en is onderscheidend vermogen het uit- gangspunt. Doel is alle schakels in en om de winkel goed op elkaar te laten aansluiten.
Deelname aan een studieclub is vrij- willig maar niet vrijblijvend.
ADN verzorgt in samenwerking met SVO Vakopleiding Food de professi- onele en deskundige ondersteuning, maar ieders persoonlijke inbreng is essentieel om de studieclub tot een succes te maken.
   29   30   31   32   33