Page 35 - AGF Detailhandel
P. 35

  Is de praktijkbegeleider eenmaal ‘geslaagd’, dan is het bedrijf een leerbedrijf. Vervolgens is de tijd aangebroken om op zoek te gaan naar studenten. Óf, natuurlijk, om de eigen personeelsleden qua kennisniveau naar een treetje hoger te tillen.
STAGEMARKT.NL
Andersom zijn er natuurlijk ook talloze leerlingen die een baan zoeken in de AGF-branche en op zoek naar een plek waar ze praktijkervaring kunnen opdoen. Een leerbedrijf dus.
Vraag en aanbod ontmoeten elkaar op de website www.stagemarkt.nl. Maar ook S-BB kan bij het werven bemidde- len. De organisatie werkt regionaal en heeft contacten met de ROC’s en AOC’s in die regio’s.
Overigens stromen studenten meestal in per september en februari.


   33   34   35   36   37