Page 42 - AGF Detailhandel
P. 42

 VAN WINKELMEDEWERKER NAAR ZELF ONDERNEMER WORDEN
LOOPBAANPADEN ZIJN ER NIET VOOR NIETS
De cao voor de AGF Detailhandel voorziet in zes verschillende functies en functiebeschrijvingen. Dit betekent dat er ook loopbaanpaden zijn. Anders gezegd: wie in de branche werkt, kan hogerop klimmen, carrière maken, of hoe je het ook noemen wil. En bij elke stap omhoog hoort een hoger loon.
De AGF-cao voorziet in deze zes functies:
• Aankomend winkelmedewerker • Verkoopassistent
• AGF versadviseur
• AGF versspecialist
• AGF versleidinggevende • AGF versmanager
Bij elke functie hoort een eigen sala- ristabel. Zo valt de aankomend win- kelmedewerker in de aanloopschaal, de verkoopassistent in tabel A, de versadviseur in B en de versspecialist in C. De versleidinggevende valt in tabel D en de versmanager in E.
De salaristabellen zijn kort. Ze lopen van 16- tot en met 22-jarige leeftijd, wat zou kunnen betekenen dat een medewerker in de AGF-branche al op zijn 22e de top van zijn salaris heeft bereikt.
Er zijn echter verdere uitloopmoge- lijkheden, maar die zijn gebaseerd op basis van de prestatie en het aantal
functiejaren. Presteert iemand goed en beschikt hij (of zij!) over de benodigde kennis en ervaring (competenties), dan kan de ondernemer dit belonen met een volgende stap in de salaristabel. De cao biedt ruimte voor vijf ‘prestatie- stappen’ na het eerste, tweede, derde, achtste en dertiende functiejaar. Voor medewerkers die na 1 januari 2011 in dienst zijn gekomen, zijn de functie- stappen iets korter gemaakt, namelijk na het eerste, tweede, derde, vijfde en achtste functiejaar.
COMPETENTIES
De AGF-cao beschrijft ook gedetail- leerd wat iemand in een bepaalde functie moet kunnen, welke werk- zaamheden daar bij horen, en wat dat moet opleveren. Een verkoopassistent bijvoorbeeld is een medewerker in opleiding die alleen uitvoerend werk verricht, een beperkt aantal activiteiten in de winkel en in de productie uitvoert, en contact heeft met klanten.

   40   41   42   43   44