Page 43 - AGF Detailhandel
P. 43

Na maximaal twaalf maanden volgt een overstap naar functiegroep B, mits de verkoopassistent zich mini- maal 80 procent van de benodigde competenties eigen heeft gemaakt.
Het voert te ver om alle competenties voor de verkoopassistent (en voor alle andere functies) hier te benoemen. Ze staan nauwkeurig omschreven in de bijlage bij de cao (te vinden op de website van de brancheorganisatie ADN, www.agfdetailhandel.nl. Hier vind je wat iemand in een bepaalde functie precies moet doen en kunnen en kennen. Een overstap naar een volgende functiegroep kan zodra aan minimaal 80 procent van de vereiste competenties wordt voldaan.
HANDVAT
Het is fijn dat de cao zich zo gedetail- leerd uitdrukt in functiebeschrijvingen. Want dat maakt dat werkgever en medewerker elkaar hier ook daadwer- kelijk aan kunnen houden. Vindt de werkgever bijvoorbeeld dat de versspe- cialist in een bepaald aspect van het werk onvoldoende goed functioneert, dan hoeft hij de cao er maar bij te pakken, de betreffende functie-eis aan te wijzen, en bijvoorbeeld te zeggen: ‘Je kent de herkomst nog niet van alle
producten, laten we daar aan gaan werken.’
Andersom bieden de functiebeschrij- vingen ook de medewerker een duide- lijk handvat. Wanneer die aan de hand van de functie-eisen in de cao kan aantonen een bepaalde functie volledig te beheersen, dan is het niet meer dan logisch dat deze medewerker tevens wordt ingeschaald in de bijbehorende functieschaal. Hij of zij hoeft niet te wachten op de bereidwilligheid van
de werkgever. Het initiatief voor een dergelijk gesprek kan ook van de kant van de medewerker komen. Binnen het bedrijf moet functiegroei echter wel mogelijk zijn. Een gemiddelde groentewinkel heeft niet heel veel medewerkers en dus zijn er in de hogere schalen beperkt aantal functies beschikbaar.
Tot slot zijn er natuurlijk ook nog de nodige medewerkers die druk bezig zijn door te groeien naar een volgende functie en functieschaal, maar nog niet alle functie-eisen onder knie hebben. Voor hen biedt de functiebeschrijving inzicht in welke zaken zij nog moeten bijspijkeren om definitief een stap om- hoog op de carrièreladder te kunnen maken.   41   42   43   44   45