Page 44 - AGF Detailhandel
P. 44

 VAN WINKELMEDEWERKER NAAR ZELF ONDERNEMER WORDEN
ZELF ONDERNEMER WORDEN, OOK IETS VOOR JOU?
De cao voor de AGF-branche mag dan wel voorzien in een carrièrepad verdeeld over zes verschillende functies, maar er is natuurlijk nóg een mogelijke carrièrestap: zelf ondernemer worden. Hoe doe je dat?
De stap naar het zelfstandig ondernemerschap past in het huidige tijdsbeeld. Wie dit overweegt, doet er goed aan zich terdege voor te bereiden. Niet iedereen is in de wieg gelegd voor het ondernemerschap, net zomin als ook niet iedereen een goede manager of leidinggevende is.
De laatste jaren zijn de regels voor het starten van een eigen bedrijf een stuk eenvoudiger en doeltreffender gewor- den. Voor verschillende branches zijn geen vestigingsvergunning, vak- diploma’s en vestigingsdiploma’s meer nodig. Hierdoor wordt de drempel om een eigen bedrijf te beginnen kleiner. Kun je dan als startende ondernemer nu dan ook zo maar een willekeurig bedrijf beginnen? Het antwoord hierop is nee! Ook al heb je bijna geen papieren meer nodig, de brancheorganisatie ADN raadt je zeker niet aan om zomaar zonder enige specifieke kennis van zaken een groentewinkel te starten.
De kans dat het bedrijf slaagt, neemt
alleen maar toe als je vooraf goede plannen hebt gemaakt.
Heb je wel de ambitie? Bespreek het eens met je werkgever. Misschien heeft hij wel plannen om zijn bedrijf op ter- mijn over te dragen. Op die manier kun je in de loop van een aantal jaar in het bedrijf groeien. Zowel voor jou als voor de ondernemer kan dit een uitstekende wisselwerking zijn.
Voordat je van start gaat met een eigen bedrijf is het daarom verstandig infor- matie in te winnen bij de Kamer van Koophandel en/of de branchevereni- ging ADN, www.agfdetailhandel.nl.
 

   42   43   44   45   46