Page 47 - AGF Detailhandel
P. 47

 ARBEIDSVOORWAARDEN ZIJN MEER DAN ALLEEN LOONAFSPRAKEN
WEET WAAR JE RECHT OP HEBT
Als de vakbonden met de werkgevers een nieuwe cao afsluiten, dan vragen de betrokken werknemers doorgaans allereerst hoeveel ze er in salaris op vooruit gaan. Maar arbeidsvoorwaarden behelzen meer dan alleen loonafspraken. Verlofregelingen, arbeidsduurverkorting, zelfs je pensioen en meer zijn er even- eens onderdeel van.
De afkorting cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Oftewel een overeenkomst die geldt voor het col- lectief, lees: alle werknemers binnen een sector of branche. Zoals het woord al doet vermoeden zijn er hiernaast ook bedrijfs- en individuele arbeids- overeenkomsten.
De AGF-branche heeft een eigen cao, getiteld “Collectieve Arbeidsovereen- komst voor medewerkers in dienst van de detailhandel in de aardappelen, groenten en fruit”. Hierin staat alles over wat jouw rechten en plichten zijn, en van de werkgever. Sterker nog,
de cao begint hiermee (artikel 2, na artikel 1 met een beschrijving van de definities). Denk aan afspraken over de (maximale) proeftijd, de (normale) arbeidstijden en de toeslagen voor overuren of werken buiten de normale arbeidstijden (zoals zon- en feestdagen).
MAAK ONDERWERPEN BESPREEKBAAR
In de cao staan veel afspraken waarvan het goed is als je ze kent. Ze worden niet allemaal even ver uitgediept, maar je hebt er hoe dan ook recht op, en
doorgaans biedt een bepaalde regeling je ook meer mogelijkheden dan je op basis van de tekst alleen zou vermoeden. Het is goed je hiervan bewust te zijn. Door onderwerpen bespreekbaar te maken kun je vaak meer bereiken.
Het valt echter niet mee om zomaar het gesprek met je werkgever aan
te gaan over zaken die jij graag wilt bereiken. Denk bijvoorbeeld aan vaste werktijden, omdat je er op bepaalde dagen wilt zijn voor je kinderen. Of wanneer je – omdat de nood aan de man is – zorgverlof wilt opnemen. Wat zijn dan je rechten en plichten?
In dit soort gevallen kun je ook nog altijd bij jouw vakbond aankloppen
voor ondersteuning en antwoorden
op jouw vragen. De bond spant zich in voor de belangen van de werknemers in de branche. Een van de dingen die ze doen, is werknemers informeren over hun rechten. Want wie zijn rechten kent, kan die ook claimen. Dat is het grote voordeel van een cao: wat op papier staat, daar heb je recht op. Maak daar gebruik van!

   45   46   47   48   49