Page 48 - AGF Detailhandel
P. 48

 ARBEIDSVOORWAARDEN ZIJN MEER DAN ALLEEN LOONAFSPRAKEN
AFSTEMMEN WERK EN PRIVÉ
Het is belangrijk dat je werk en privé goed op elkaar kunt afstemmen. Al is het alleen maar om het plezier in je werk te behouden. De cao biedt handvatten om dit te kunnen doen.
Volgens de cao geldt voor de AGF-branche in geval van een fulltime aanstelling een gemiddelde werkweek van 36 uur, verdeeld over vijf dagen per week, berekend over drie kalender- maanden. Dit is ook het gemiddelde dat ook in veel andere sectoren geldt. Om werk en privé beter op elkaar te kunnen afstemmen, kan de werkne- mer in overleg met de werkgever op vrijwillige basis ook een vierdaagse werkweek afspreken. Dan wordt er fulltime (36 uur) gewerkt in vier dagen. Iets soortgelijks geldt voor de roosters. Citaat uit de cao: “De werkgever houdt bij het vaststellen van het arbeids- rooster rekening met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, voor zover dat in redelijkheid van de werkgever gevergd kan worden. Onder persoonlijke omstandigheden wordt onder andere verstaan: zorgtaken voor kinderen, afhankelijke familieleden en naasten, religieuze dagen, alsmede maatschappelijke verantwoordelijkhe- den door de werknemer gedragen. Dus wil je iets voor jezelf geregeld hebben? Bespreek dat dan met je werkgever!
Nu heeft iedere werknemer ook recht op een werkweek minder dan het full- time aantal uren, maar daarvoor dient
de werkgever dan wel toestemming te geven. Anders gezegd: ook minder werken is onderwerp van overleg.
BUITENGEWOON VERLOF
Ook wat betreft verlofregelingen is de cao duidelijk. Er staat precies in hoeveel vakantiedagen de werknemers krijgen, wat ze moeten doen om verlof op te nemen en welke regels gelden in geval van bijvoorbeeld ziekte tijdens vakantie. Ook de regels rond buitengewoon verlof staan in de cao vermeld. Bijvoorbeeld
in geval van je eigen trouwen (2 dagen), verhuizing (1 dag), het overlijden van je partner of kind (naar billijkheid) en het overlijden van een van je ouders, schoon- ouders, broers, zusters of aangetrouwde kinderen (1 dag).
Maar wat nu als je partner of een
ander geliefd familielid ziek wordt en zeker zal overlijden? Dan geldt dat de medewerkers recht heeft op tien dagen zogenoemd palliatief verlof waarbij hij 70 procent van het loon doorbetaald krijgt. Zo zijn er meer verlofafspraken in de cao opgenomen. Wil je weten welke? Kijk dan in de cao die je kunt vinden de website van ADN, www.agfdetailhandel.nl. Maar praat er vooral ook over met je werkgever.
   46   47   48   49   50