Page 49 - AGF Detailhandel
P. 49

 ARBEIDSVOORWAARDEN ZIJN MEER DAN ALLEEN LOONAFSPRAKEN
OVERWERK, EN STRESS ALS GEVOLG DAARVAN VOORKOMEN
Is het gedrevenheid, onervarenheid, of de behoefte om meer geld te verdie- nen? Feit is dat vooral jongeren vaker overwerken. Met als gevolg hiervan dat ze soms ook meer stress ervaren. Let hier op en probeer stress zo veel mogelijk te voorkomen.
Het is belangrijk om te weten dat overwerk werkdruk kan veroorzaken. En werkdruk leidt tot stress. Dit laatste willen we natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen.
Wat kun je zelf doen om stress als ge- volg van het werk te voorkomen? Hier een aantal tips:
Maak het onderwerp in ieder geval be- spreekbaar. Geef bijvoorbeeld aan wat (te veel) overwerk met je doet, zowel lichamelijk als in je sociale leven. Over- leg daarom altijd met je werkgever als je problemen hebt met je werktijden. Overleg óók met je werkgever om te zorgen dat je bijtijds weet wanneer je in de komende weken moet werken. En probeer tussen het werk door regelmatig te pauzeren en maak dan zo mogelijk even een wandelingetje. Meer in zijn algemeenheid geldt dat het raadzaam is te proberen overwerk zoveel mogelijk te beperken en zoveel mogelijk om compensatie te vragen. Zie je aankomen dat je je werk niet afkrijgt, aarzel dan niet om hulp te vragen. Ook je collega’s en je werk- gever hebben er immers baat bij dat
je prettig werkt. Bespreek eventuele werkproblemen in het werkoverleg. Bespreek bijvoorbeeld hoe het werk beter verdeeld kan worden. Plan ook je eigen werk zo goed mogelijk en doe de meest noodzakelijke dingen eerst. Tot slot deze gouden tip: zorg voor voldoende (en actieve) ontspanning naast je werk.
ARBEIDSTIJDEN
We zeiden het al eerder: werken in
de AGF-branche is leuk. Lange dagen maken is dan ook niet erg, ook omdat het soms simpelweg onvermijdelijk is. Maar er zijn grenzen. In de wet zijn be- palingen opgenomen ter bescherming van jouw gezondheid en vrije tijd.
 
   47   48   49   50   51