Page 50 - AGF Detailhandel
P. 50

Dit zijn de belangrijkste regels rond arbeidstijden zoals die zijn afgesproken in de cao:
• Incidenteel (zoals in piekperiodes) mag je maximaal 12 uur per dag en 60 uur per week werken.
• Meer structureel mag je maximaal vier weken gemiddeld 55 uur per week werken.
• In een periode van 16 weken mag je maximaal 48 uur per week werken.
• Voor jongeren onder 18 jaar en zwangere en pas bevallen vrouwen gelden andere regels voor werktijden.
Kijk voor meer informatie op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: www.minszw.nl. Ook in de cao zelf vind je aanvullende informatie, bijvoorbeeld over de pauzetijden. Je vindt de cao
op de website van ADN, www.agfdetailhandel.nl.
    48   49   50   51   52