Page 53 - AGF Detailhandel
P. 53

 DUURZAME INZETBAARHEID
FIT EN VITAAL
Hoe vergroot je de duurzame inzetbaarheid van medewerkers van alle leef- tijden? Anders gezegd: hoe hou je deze mensen fit en vitaal? Heel simpel. Door er voor te zorgen dat ze elke dag met plezier naar het werk komen.
Wist je dat ook jongere werknemers moeite hebben om fit naar het werk te komen? Onderzoek wijst dit uit. Gemiddeld een kwart van de werken- den geeft aan niet genoeg energie
te hebben om elke dag weer fris en fruitig aan de slag te gaan. Opvallend is dat de helft van deze vermoeide werknemers jonger is dan 35 jaar. Een derde is zelfs onder de 30 jaar.
Het onderzoek werd uitgevoerd door Randstad en richtte zich met name op het thema gezondheid en werk. Volgens ruim de helft van de onder- vraagden heeft regelmatig sporten een positieve invloed op de prestaties op de werkvloer. Bovendien vindt
88 procent dat gezond en fit blijven iemands eigen verantwoordelijkheid is, en bijvoorbeeld niet van de werk- gever. Het onderzoek wijst tevens uit dat voor maar liefst 92 procent van
de ondervraagden een goede balans tussen werk en privé nog belangrijker is dan sport.
FYSIEKE ÉN MENTALE FITHEID
Werkplezier is hét sleutelwoord als het gaat om de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De uitkomsten van het on- derzoek maken duidelijk dat investeren in gezond leven én in een goed evenwicht tussen werk en privé uiteindelijk voor- delen heeft voor zowel werkgevers als werknemers. Ongeacht hun leeftijd.
Duurzame inzetbaarheid draait dus om zowel fysieke als mentale fitheid. Men- sen die goed in hun vel zitten en af en toe met hun leidinggevende of een job- coach open kunnen spreken over hun toekomst, werken prettiger en beter, zijn gelukkiger en verzuimen minder.
STEUNTJE IN DE RUG
Werkgevers die op deze onderwerpen bewust beleid voeren, plukken hier de vruchten van. Om hun medewerkers niet alleen gelukkig te maken maar ook gelukkiger te houden, zouden werkgevers hen een steuntje in de rug kunnen geven bij het ontdekken waar ze goed in zijn.


   51   52   53   54   55