Page 54 - AGF Detailhandel
P. 54

Toch is het bevorderen van werkplezier niet alleen een zaak van werkgevers. Werknemers kunnen een eigen bijdrage leveren door zélf aan te
geven wat ze willen. In een persoonlijk ontwikkelingsgesprek bijvoorbeeld,
of gewoon, tijdens informeel overleg met hun leidinggevende. Bovendien hoeft zo’n gesprek niet alleen te gaan over het carrièreperspectief. Ook
de werktijden, zeggenschap over de
werkuren, zeggenschap over het werk en meer van dit soort zaken zijn van belang. Het gaat er tenslotte om dat de medewerker lekkerder in zijn vel komt te zitten, en dat hij ook in de toekomst met plezier naar het werk blijft komen. Wederom: ongeacht de leeftijd.
 

   52   53   54   55   56