Page 56 - AGF Detailhandel
P. 56

 DUURZAME INZETBAARHEID 2
GOEDE BALANS TUSSEN WERK EN PRIVÉ
Een tweede randvoorwaarde voor duurzame inzetbaarheid van medewer- kers is een goede balans tussen werk en privé. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe regel je dat, zo’n goede balans? Hier vind je de bijbehorende tips.
 Bij een kwart van de medewerkers is de verhouding tussen werk en privé zoek. Dit is een landelijke gemiddelde. Uit onderzoek van FHKN blijkt dat vooral medewerkers jonger dan 35 jaar hier moeite mee hebben.
Heb jij ook moeite met je werktijden? Of heb je problemen om de taken op
je werk te kunnen combineren met je taken thuis? Denk dan eens na over wat in jouw geval zou kunnen bijdragen aan een betere balans tussen werk en privé.
We geven je zes tips:
1
Onderzoek flexibele werktijden
Onderzoek de mogelijkheden om op je werk flexibel om te kunnen gaan met de werktijden zodat die bijvoorbeeld goed aansluiten op de schooltijden van de kinderen. Of om files tijdens het woon-werkverkeer te vermijden. Of om te kunnen deelnemen aan een team- sport zoals voetbal in het weekeinde.
2
Doe aan timemanagement
Plan je werk goed, maak een efficiënte indeling van je dag en doe niet meer dan één ding tegelijk. Dit geldt zowel voor je werkactiviteiten als voor je activiteiten in je vrije tijd. Zo voorkom je dat de balans teveel naar werk of naar privé verschuift of dat er geen verschil meer zit tussen beide.
3
Praat er over
Voer gesprekken met je leidinggevende over wat zou kunnen helpen om de verhouding tussen jouw werk en privéleven gezond te houden. En stel vast hoe die verhouding er volgens
jou uitziet. Niet al je wensen zullen te realiseren zijn, maar vragen staat vrij en in goed overleg – ook met je colle- ga’s – zal meer mogelijk blijken dan je misschien verwacht.
  

   54   55   56   57   58