Page 57 - AGF Detailhandel
P. 57

  46
Vraag vertrouwen
Vraag om het vertrouwen en de ruimte om eventuele problemen op het werk aan te kaarten. Hierdoor zullen jij en
je collega’s sneller (durven) aangeven wanneer een grens is bereikt. Want wanneer de grens wordt overschreden, dan wordt de kans op ziekteverzuim groter. En dat wil natuurlijk niemand.
5
Vraag om levensfasebewust beleid
Bespreek met je leidinggevende de mogelijkheden om rekening te houden met de levensfase waarin je zit. Heb
je bijvoorbeeld (net) een gezin? Dan
is het heel goed mogelijk dat je liever parttime werkt of je werk aanpast aan de crèche- en schooltijden. Later kun je eventueel weer meer, of op andere tijden gaan werken. Geef daarom je persoonlijke wensen aan en kijk daar- naast ook naar de levensfase waarin jouw eventuele collega’s zich bevinden. Mogelijk vullen jullie wensen elkaar goed aan en hoeft de bezetting op de werkvloer niet te lijden onder wat jullie graag zouden willen.
Schakel een expert in
Vraag of eventueel een expert kan worden ingeschakeld die samen
met jou en je collega’s kijkt naar de invulling van de werktijden en het bevorderen van de balans tussen werk en privé. Mogelijk kan de expert ook adviseren over de manier waarop het werk buiten de werktijden het best kan worden losgelaten. Denk bijvoorbeeld aan mindfulness, yoga of sporten.
Voor iedereen kan iets anders goed werken. Overigens kan je voor dit soort informatie ook heel goed terecht bij de vakbond.
  

   55   56   57   58   59