Page 58 - AGF Detailhandel
P. 58

 DUURZAME INZETBAARHEID 3
GOEDE BALANS TUSSEN WERK EN PRIVÉ
Je bent zo oud als je je voelt, wordt wel eens gezegd. En het is waar. Vitaliteit is geen kwestie van leeftijd. En nu we het er toch over hebben: het is ook niet heel moeilijk om oudere medewerkers tot aan hun pensionering gezond, betrokken en met plezier aan het werk te houden.
Behoefte aan goede ideeën? Ga eens gluren bij de buren. Dat kan heel leerzaam zijn, vindt ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen- heid. Soms is een frisse blik nodig om te overzien wat er gezonder en veiliger kan binnen het bedrijf. Daarom organi- seert het ministerie uitwisselings- programma’s waarbij werkgevers
en werknemers uit verschillende bedrijven bij elkaar een kijkje in de keuken werpen.
ELKE DAG BETER
Leerzaam, dit soort uitwisselings- programma’s, zo leert de ervaring bij Koekjesbakkerij Veldt in Veenendaal. Veldt is onlangs verkozen tot het “Vitaalste bedrijf van Nederland”.
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overhandigde de bijbehorende ElkeDagBeter Award persoonlijk aan Veldt-directeur Kees Pater.
De koekjesbakkerij won eerder al de titel “Slimste bedrijf” voor het project “Regie in eigen hand” dat draait om
de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Pater vond toen dat het roer om moest, en meende een goede toekomst te zien voor gelukkige mede- werkers. Door ze meer verantwoorde- lijkheid te geven, meende hij dat ze ook meer werkplezier zouden beleven. Dat bleek een goede aanname, want zijn plan slaagde.
HARDLOPEN
En nu blijkt Veldt dus ook voorloper op het vlak van duurzame inzetbaarheid. Dit betekent dat het bedrijf extra veel aandacht besteedt aan gezonder leven. Bijvoorbeeld door twee keer per week met elkaar te gaan hardlopen, overigens alleen voor wie wil, want niets is verplicht. Maar ook door elke maand een ander gezond thema met elkaar te bespreken, zoals beweging, voeding en roken.   56   57   58   59   60