Page 65 - AGF Detailhandel
P. 65

 MILIEUBEWUST EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
LEKKER DUURZAAM
Duurzaam denken. Groen ondernemen. Aandacht voor mens en milieu. Geen bedrijf of organisatie kan er tegenwoordig nog omheen: maatschappe- lijk verantwoord ondernemen. In de AGF-branche vinden op dit vlak mooie initiatieven plaats: Groenteman met Ster en het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit.
De AGF-branche is vanwege de pro- ducten waar het om draait van zichzelf al gezond en ook anderszins goed voor de mens. Zou je denken. Maar natuur- lijk spelen er ook vraagstukken als het gebruik van verpakkingsmateriaal, be- strijdingsmiddelen die worden ingezet bij de teelt en kweek, energieverbruik en zelfs geluidproductie. Wie maat- schappelijk verantwoord wil onderne- men, zal met al deze zaken rekening moeten houden. En meer. Want ook het welbevinden van de medewerkers in de sector telt mee als het gaat om duurzaam bezig zijn.
Duurzaamheid is uitgegroeid tot een maatschappelijke behoefte. Net als transparantie in de keten, om maar iets te noemen. De consument ver- wacht steeds vaker de herkomst van een product te kunnen achterhalen.
Zeker wanneer het gaat om biologi- sche producten, waar steeds meer vraag naar is.
De brancheorganisatie ADN heeft het onderwerp duurzaamheid dan ook omarmd. Samen met de ondernemers. Zij vertegenwoordigen immers het milieubewuste en maatschappelijk verantwoorde gezicht van de branche naar de consument. ADN biedt hierbij ondersteuning met de initiatieven Groenteman met Ster en het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit.
Op de volgende pagina’s lees je hier meer over.
   


   63   64   65   66   67