Page 66 - AGF Detailhandel
P. 66

GROENTEMAN MET STER
In navolging van de slagers- en bakkersbranche is de brancheorganisatie ADN begin 2016 gestart met de verkiezing Groenteman met Ster. Deze titel wordt uitgereikt aan ‘ambachtelijke’ groente- en fruitspeciaalzaken die zich onderscheiden door uitstekende prestaties op het gebied van kwaliteit, service, organisatie en klantgerichtheid.
Het initiatief draait om het behalen van sterren. Maar eigenlijk dient de ver- kiezing een veel belangrijker doel. Dat is om het inzicht van de ondernemer in zijn eigen onderneming te verbeteren. Het is dan ook een “strijd” zonder verliezers. Er valt immers niets te ver- liezen. Er valt alleen maar te winnen. Daarom worden er ook geen nummers één, twee of drie gekozen.
Het gaat erom dat G&F-ondernemers de uitdaging aangaan met zichzelf en sámen met hun medewerkers bouwen aan een sterwaardige speciaalzaak. Hier steekt direct al één van de diverse maatschappelijk verantwoorde c.q. duurzame componenten de kop op: Groenteman met Ster draait niet alleen om betere ondernemers, maar ook om gekwalificeerde en tevreden medewerkers. Het gaat immers óók om onderlinge samenwerking, team-
prestaties en gezamenlijke toekomst- visies. Het is hiervoor onvermijdelijk dat er in teamverband wordt overlegd. Dat draagt bij aan betere arbeidsver- houdingen.
VEEL VOORDELEN
Wie deelneemt aan Groenteman
met Ster kan één tot drie sterren verdienen. Deze worden toegekend
na maandenlange nauwkeurige en professionele beoordelingen door des- kundigen. De organisatie is in handen van de brancheorganisatie AGF Detail- handel Nederland (ADN); Foodbase in Wageningen verzorgt professioneel, onafhankelijk en objectief de uitvoe- ring van de verkiezing Groenteman met Ster.
Deelname aan de verkiezing kent diverse voordelen. Ten eerste draait Groenteman met Ster om alle aspec- ten van het ondernemerschap.
 
   64   65   66   67   68