Page 7 - AGF Detailhandel
P. 7

 INTERVIEW
 ‘WERKPLEZIER EN NIEUWE UIT- DAGINGEN ZIJN BELANGRIJK’
In de meeste AGF-speciaalzaken be- staan geen of nauwelijks rangen en standen, zijn de lijnen kort, speelt leef- tijd geen rol en worden de medewer- kers gewoon zoals het hoort op hun waarde geschat. Maar er is ook nog wel iets te winnen, vindt Mark Heems- kerk: de scholing kan uitgebreider en minimaal een keer per jaar zou de tijd moeten worden genomen om iemands functioneren en verdere toekomst uit- gebreid te bespreken.
‘Werkplezier en nieuwe uitdagingen vin- den in je werk zijn uitermate belangrijk voor alle werkenden’, vindt directeur Mark Heemskerk van brancheorga- nisatie AGF Detailhandel Nederland (ADN). ‘Ik denk dat wij in onze sector
op dit punt goed scoren. Zeker onze achterban, de wat kleinere AGF-spe- ciaalzaken, kijkt in de eerste plaats naar wat hun medewerkers kunnen in plaats van wat ze moeten. Het draait
in de praktijk toch vooral om kennis en klantcontacten. Vandaar ook dat je in onze sector relatief meer oudere werk- nemers aantreft dan bijvoorbeeld bij de supermarkten.’
Mark Heemskerk: ‘We geven als brancheorganisatie graag een steuntje in de rug’
De ADN-directeur wil echter niet de indruk wekken dat het alleen maar ro- zengeur en maneschijn is in zijn sector. ‘Er kan meer werk gemaakt worden van scholing en het jaarlijkse functio- neringsgesprek. Om dat voor elkaar te krijgen, geven wij als brancheorga- nisatie graag een steuntje in de rug. Zeker nu CKO stopt met de scholing
en ontwikkeling van medewerkers en ondernemers in de AGF Detailhandel en deze taak naar ADN verschuift. Een aantal zaken op dit gebied zullen we beleggen bij andere partijen zoals scholingsuitvoerder SVO, maar andere dingen gaan we in eigen beheer doen.
 

   5   6   7   8   9