Page 79 - AGF Detailhandel
P. 79

 MILIEUBEWUST EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
GENIET, NU ÉN LATER
Lekker leven, lekker werken, lekker pensioen. En in alle gevallen lekker ge- nieten. Het is daarom goed zo af en toe – ook al ben je misschien nog jong – stil te staan bij de vraag hoe jouw pensioen straks geregeld is. Kan jij na je pensionering nog steeds lekker genieten?
Pensioen is niets anders dan inkomen voor later, wanneer je niet meer werkt. Dan krijg je net als ieder ander in Nederland een AOW-uitkering van de overheid. Daar bovenop bouw je gedu- rende je werkzame leven een extra pen- sioenuitkering op. De premie hiervoor betaal je deels zelf. Maar je werkgever betaalt ook mee.
Je pensioenpremie is zó berekend, dat je bij voldoende jaren opbouw bij je pen- sionering een maandelijks bedrag krijgt dat overeenkomt met het gemiddelde loon dat je in die jaren hebt verdiend. Dit geldt ook voor mensen die in deeltijd werken. Omdat zij minder werken betalen ze minder premie, bouwen ze minder pensioen op, en krijgen ze een uitkering die gebaseerd is op wat zij ge- middeld in die jaren in deeltijd hebben verdiend.
In principe ligt de pensioenleeftijd voor iedereen die geboren is na 1960 op
67 jaar. Want vanaf die leeftijd krijg je AOW. Dit heeft de overheid enkele jaren geleden bepaald. Maar als je wilt kan je ook eerder met pensioen.
Je begrijpt dat jouw ‘pensioenpot’ dan wel over een langere tijd moet worden verdeeld, en dat de uitkering per maand daardoor lager zal zijn.
BEDRIJFSPENSIOENFONDS DETAILHANDEL
Medewerkers in de AGF Detailhandel zijn verplicht verzekerd voor hun pensioen bij het Bedrijfspensioenfonds Detailhandel. De voorwaarden waar- onder dit gebeurt zijn vastgelegd in de statuten en het pensioenreglement van het fonds. Maximaal mag 4,275 procent pensioenpremie ingehouden worden op het loon van de werknemer die pensioen opbouwt. Van de totale verplichte pensi- oenpremie over het loon waarover pre- mie wordt geheven betaalt de werkgever minimaal 11,925 procent
(zie www.pensioendetailhandel.nl).
De pensioenwereld is echter in beweging en over de betaalbaarheid van de pen- sioenuitkeringen is de laatste tijd veel
te doen. Daar zal je vast over gehoord hebben. De discussie is nog altijd niet helemaal afgerond, maar redenen voor grote zorg zijn er op dit moment niet.


   77   78   79   80   81