Page 80 - AGF Detailhandel
P. 80

EERDER OF LATER MET PENSIOEN?
Zoals gezegd gaat voor de meerderheid van de deelnemers aan het Pensioenfonds Detailhandel het ouderdomspensioen
op 67 jaar in. Wie wil kan ook eerder met pensioen. Maar later met pensioen kan eventueel ook.
Je kunt vanaf 55 jaar je pensioen in laten gaan. Dit heeft wel gevolgen voor de hoog- te van je pensioenuitkering. Hoe eerder met pensioen, hoe lager de pensioenuit- kering. Dat is omdat jouw pensioen dan over een langere periode wordt uitgekeerd. Bovendien bouw je ook geen pensioen meer op zodra je met pensioen gaat.
Let wel op! Wil je eerder met pensioen gaan, dan dien je (uiterlijk) zes maanden voor de datum waarop je dit wilt contact op te nemen met de Pensioendesk van het pensioenfonds.
Je kunt overigens voor de 67ste ook ge- deeltelijk met pensioen. Je blijft dan in deeltijd werken en gaat voor het overige deel met pensioen. Je kunt trouwens maar één keer kiezen om je pensioen- uitkering gedeeltelijk te laten uitbetalen. Wanneer je 67 jaar oud wordt, stopt de (gedeeltelijke) pensioenopbouw en gaat je ouderdomspensioen (volledig) in.
Hiernaast is het ook mogelijk om je pensioenuitkering later in te laten gaan, maar niet later dan je 70ste verjaardag. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de Pensioendesk van het pensioenfonds: 0800-1972.
TROUWEN, SAMENWONEN EN MEER?
Ga je trouwen, samenwonen of kies je voor een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt jouw partner ook pensioen- rechten. Krijg je kinderen? Dan geldt voor hen hetzelfde. Wanneer je getrouwd bent, gekozen hebt voor geregistreerd partnerschap of kinderen krijgt, hoef je deze veranderingen
niet zelf door te geven. Dat doet je gemeente. Woon je samen of heb je een samenlevingscontract, meldt dit dan bij het pensioenfonds, ook wanneer je rela- tie stuk loopt en jullie uit elkaar gaan. Want ook dat heeft consequenties voor je pensioen.
OVERLIJDEN?
Als je overlijdt, dan gaan je pensioen- rechten onder bepaalde voorwaarden over naar je partner (partnerpensioen) en kinderen (wezenpensioen). Ook in dit geval hoeven zij niets te doen. Ze krijgen automatisch bericht over het vervolg. Maar let op: mensen met een samenlevingscontract staat niet gere- gistreerd en moeten daarom zelf een formulier opvragen.
WERKLOOS OF ARBEIDSONGE- SCHIKT?
Raak je werkloos of arbeidsonge- schikt? In het eerste geval stopt je pensioenopbouw. Het pensioen dat je hebt opgebouwd raak je niet kwijt. Dat blijft gewoon staan bij het Pensioen- fonds Detailhandel.

   78   79   80   81   82