Page 81 - AGF Detailhandel
P. 81

Vind je later een baan in een andere branche, dan kan je het opgebouwde ouderdomspensioen overdragen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werk- gever. Dat heet waarde-overdracht.
In het geval van arbeidsongeschiktheid neemt het pensioenfonds je verdere pensioenopbouw (gedeeltelijk) over.
De hoogte hiervan is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en gaat door tot je weer aan het werk of met pensioen gaat.
COLLECTIEF OF JUIST INDIVIDUEEL?
De laatste jaren neemt de individualise- ring met betrekking tot pensioenen toe. Mensen sparen of beleggen dan zelf. Dit kan soms voordeliger zijn, maar dan heb je daar wel kennis voor nodig. Heb je dit niet, dan moet je je laten informeren, ook later wanneer je persoonlijke situa- tie wijzigt. Advies en informatie hierover is vaak kostbaar.
Dit alles maakt dat de vakbonden geen groot voorstander zijn van ingrijpende wijziging van het huidige pensioenstelsel
voor de medewerkers in de AGF-branche. Temeer omdat elke euro die momenteel in de huidige pensioenregeling wordt gestoken dankzij slimme beleggingen en andere inspanningen van het pen- sioenfonds bij uitkering ongeveer vier euro waard is.
MEER INFORMATIE?
We begrijpen dat je mogelijk met nog veel vragen zit. We verwezen je hiervoor al naar de website van het Pensioen- fonds Detailhandel, www.pensioendetailhandel.nl. Op de site www.fhknacademy.nl vind je een e-learning over pensioenregelingen. Meer informa- tie over de AOW vind je
op de website van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl.
 
   79   80   81   82   83