Page 85 - AGF Detailhandel
P. 85

 HEB JE HET VAKBONDSLIDMAATSCHAP AL EENS OVERWOGEN?
DIT DOET DE BOND
Ga je werken, dan word je lid van een vakbond. Dit is voor de één vanzelf- sprekend, voor de ander wat minder. Twijfel jij nog? Lees dan het onder- staande over de voordelen die het vakbondslidmaatschap je kan bieden.
De naam zegt het al een beetje: vakbonden zijn er voor vakmensen.
Ze komen op voor hun belangen en verdedigen die.
We kennen de vakbonden allemaal
van de cao’s die zij afsluiten met werkgevers. Daarin staat onder meer met hoeveel procent de salarissen dat jaar omhoog gaan. Maar in de cao staat meer. Afspraken over de werktijden bijvoorbeeld. Over het aantal vakantie- dagen, over toeslagen, over veilig en gezond werken en meer.
Bij het maken van deze afspraken houden de bonden de belangen van
de werknemers uiteraard goed in de gaten. Dit is de reden dat FNV en CNV zo graag betrokken zijn bij de totstand- koming van de cao in de AGF-branche. Maar ook op alle andere momenten zijn ze er voor hun leden, dus ook als er even geen cao-onderhandelingen zijn.
Als vakbondslid kun je altijd bij jouw bond aankloppen met vragen. Vragen als: krijg ik wel wat ik verdien? Of: mag mijn werkgever zomaar salaris inhou-
den? En: mag ik wel zoveel uur per dag werken? Ook biedt de bond juridische hulp wanneer je problemen krijgt met je werkgever, of als je ontslagen wordt. Alle reden dus om lid te worden van een vakbond.
WAT BETEKENT DAT?
Lid zijn van een vakbond betekent dat je maandelijks contributie moet beta- len. De hoogte van dat bedrag wordt vaak afgeleid als een klein percentage van je inkomen.
Stel nu dat je geen lid wordt van een vakbond. Dat scheelt jou geld. En die bond gaat toch gewoon door met cao’s afsluiten en afspraken maken die gelden voor alle werknemers binnen een bepaalde sector. Of juist niet, dat kan dus ook. Maar dan vergeet je dat wanneer iedereen zo zou denken, er straks helemaal geen bonden meer zijn om op te komen voor de belangen van werknemers. En dan lever je in arbeidsvoorwaarden misschien wel meer in dan je aan contributie hebt bespaard.

   83   84   85   86   87