Page 89 - AGF Detailhandel
P. 89

 ADRESSEN..., INTERNETADRESSEN!
HIER MOET JE ZIJN VOOR MEER INFO
We hebben onze best gedaan om je in deze Werk Wijzer in de AGF Detailhan- del uitgebreid te informeren over arbo-zaken, opleidingen, scholing, ar- beidsvoorwaarden en meer. Mocht je desondanks toch nog vragen hebben of behoefte voelen aan meer informatie, dan zijn dit de adressen waar je te- recht kunt.
www.agfdetailhandel.nl www.cvah.nl www.fhknacademy.nl
www.fnvhandel.nl www.cnvvakmensen.nl www.opleidingenberoep.nl www.duo.nl
www.s-bb.nl www.pensioenfondsdetailhandel.nl
de brancheorganisatie AGF Detailhandel Nederland, ADN, óók voor scholingsvragen
de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, CVAH
hét platform voor bijvoorbeeld de gratis e-learning veilig werken en meer handige cursussen die je per computer kunt volgen
de vakbond
de andere vakbond
voor scholing en trainingen
voor informatie over studiefinanciering
kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven
voor alle informatie over je pensioen, bijvoorbeeld eerder stoppen of juist langer doorgaan met werken
           87   88   89   90   91